DEN HAAG - Vanaf begin volgend jaar betaalt uitkeringsinstituut UWV voortaan aan onder meer zieke uitzendkrachten die normaal in het weekeinde werken, over deze dagen in de eerste week van verzuim ook ziekengeld. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten op voorstel van minister Piet Hein Donner.

Daarmee voert de bewindsman een motie uit van Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van het CDA, die vorig jaar door de Kamer was aangenomen. Volgens van Hijum pakt de Ziektewet nu oneerlijk uit voor tijdelijke krachten en werkneemsters met zwangerschaps- en bevallingsverlof die zaterdag en zondag als reguliere werkdagen kennen.

Het UWV keert het ziekengeld uit voor tijdelijke krachten en werkneemsters die ziek zijn als gevolg van hun zwangerschap of bevalling.