ZWOLLE - Producent van buizen en leidingsystemen Wavin verwacht dat de bouwmarkten in Groot-Brittannië en Ierland verder zullen verslechteren als gevolg van de kredietcrisis.

Ook ziet het bedrijf een verzwakking van de overige West-Europese markten. Het bedrijf stelt "in toenemende mate terughoudend" te zijn over de rest van 2008.

Wavin blijft positief over de opkomende markten in Europa, waar het steeds actiever is. Het bedrijf maakte vrijdag de definitieve halfjaarcijfers bekend. Een kwart van de totale omzet van 833,8 miljoen euro komt uit opkomende Europese markten. De omzet ging met 1,1 procent omhoog en kwam lager uit dan de 835 miljoen euro die het bedrijf in juni aangaf.

Reorganisatie
Het bedrijf zag de nettowinst in het eerste halfjaar met ruim 44 procent dalen tot 24,8 miljoen euro. Eveneens in juni maakte het bedrijf bekend dat reorganisatiemaatregelen in Ierland in het eerste halfjaar tot een eenmalige kostenpost van 9 miljoen euro leiden.

De herstructurering in Ierland en Groot-Brittannië ligt op schema en levert vanaf 2009 een jaarlijkse kostenbesparing op van 6 miljoen euro, zo stelt topman Philip Houben vrijdag in een verklaring. Het bedrijf bracht daarnaast het aantal medewerkers met driehonderd terug vergeleken met juni vorig jaar.

Ierland
In het eerste halfjaar liep de omzet in Groot-Brittannië en Ierland het meeste terug, met 22,6 procent tot 175 miljoen euro. De kredietcrisis heeft vooral zijn weerslag op de nieuwbouw van woningen in de regio. In Groot-Brittannië liep het aantal in aanbouw genomen huizen met 25 procent terug en in Ierland met meer dan 50 procent.

In Zuid-Oost-Europa groeide de omzet het sterkst, namelijk met 52,4 procent tot 131,5 miljoen euro. Dat was vooral toe te schrijven aan de overname van Pilsa Plastic, een Turkse producent van kunststof buizen en fittingen. In Turkije en Roemenië zijn de marktomstandigheden volgens Wavin positief, terwijl Italië en Hongarije te maken hebben met moeilijke omstandigheden.

Volume
Het bedrijf kon hogere kosten voor grondstoffen, energie en transport maar gedeeltelijk compenseren met volumegroei en hogere verkoopprijzen. Vergeleken met de eerste helft van vorig jaar realiseerde het bedrijf lagere marges. De hogere olieprijzen leiden naar verwachting van de buizenproducent in de tweede helft van dit jaar tot een "aanzienlijke" stijging van de genoemde kosten. Het bedrijf verwacht deze kostenstijgingen met enige vertraging te kunnen doorberekenen.