AMSTERDAM – Het besteedbaar inkomen van zelfstandige ondernemers daalt dit jaar met 1,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) geven met een afname van 2,25 procent nog meer toe op hun inkomen. Dat stelt EIM naar aanleiding van onderzoek.

Het gemiddelde besteedbare inkomen van zelfstandigen bedraagt in 2008 naar schatting 25.130 euro, en van dga's 40.200 euro. Nominaal gezien is nog wel sprake van een toename van het inkomen, maar door de hoge inflatie gaan zelfstandigen en dga's er in reële termen gemiddeld op achteruit.

Ondernemers hebben dit jaar namelijk te maken met een aantal lastenverzwaringen die het kabinet heeft doorgevoerd. EIM noemt in haar rapport 'Inkomens van zelfstandigen en directeuren-grootaandeelhouders' de verhogingen van de AWBZ-premie, het tarief van de tweede schijf in de inkomstenbelasting en het inkomensafhankelijke deel van de zorgpremie.

Belastingdruk
De gemiddelde premie- en belastingdruk voor zelfstandigen bedraagt dit jaar 34,2 procent. Het komende jaar neemt deze naar verwachting toe naar 36,2 procent. Voor dga's wordt een toename van de premie- en belastingdruk verwacht van 37,4 procent in 2008 naar 39,8 procent in 2009.

Desondanks kunnen zelfstandigen en dga's door de gunstige winstontwikkeling volgend jaar weer rekenen op een reële toename van het gemiddelde besteedbare inkomen.