DEN HAAG - Als een wetswijziging dat mogelijk zou maken, zou een op de tien gemeenten overwegen het gratis huwelijk af te schaffen. Dat blijkt uit een onderzoek van VNG Magazine, het blad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 222 Gemeenten en deelgemeenten deden mee aan het onderzoek.

Het blad verschijnt vrijdag, de dag waarop veel huwelijken gesloten worden wegens de cijfercombinatie 08-08-2008.

Op dit moment moet elke gemeente volgens de wet de mogelijkheid bieden om kosteloos te kunnen trouwen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) veroorzaakt dit in veel gemeenten problemen doordat bijvoorbeeld wachtlijsten ontstaan. De organisatie heeft bij staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) gepleit voor het opnemen van een inkomensnorm voor kosteloos trouwen in de wet.

Voorwaarden
Het aantal gratis huwelijken neemt in veel plaatsen sterk toe. In sommige gemeenten is een derde van de gesloten verbintenissen gratis voltrokken. Om dat te ontmoedigen zijn in veel plaatsen voorwaarden gesteld aan gratis trouwen. In 38 van de 222 gemeenten denkt de gemeente erover de voorwaarden aan te scherpen.

De gemeenten zien verder dat steeds meer huwelijken worden gesloten tussen mensen die niet wonen in de gemeente waar dat gebeurt. In de eerste zes maanden van dit jaar was dat in 20 procent van de huwelijken het geval. Verder zoeken geliefden ook steeds vaker naar een speciale plek om elkaar het jawoord te geven, zoals kastelen en musea.