LONDEN - Bankiers van grote internationale banken als Citigroup, Morgan Stanley en HSBC hebben zelf voorstellen gedaan om de risico's op de kredietmarkten aan banden te leggen.

In een gezamenlijk onderzoeksrapport stellen zij onder meer voor om de verkoop van complexe financiële constructies drastisch te beperken.

Volgens onderzoeksleider en Goldman Sachs-directeur Gerald Corrigan, een voormalig voorzitter van de centrale bank van New York, zijn de "extreem ambitieuze" hervormingen absoluut noodzakelijk. "Hoe kostbaar ze ook zijn, de kosten vallen in het niet bij de honderden miljarden dollars die de afgelopen maanden door financiële instituties zijn afgeschreven, om nog maar te zwijgen over de economische ontwrichting die de crisis heeft veroorzaakt."

Begrijpen
De nieuwe regels moeten er volgens Corrigan voor zorgen dat ingewikkelde financiële producten alleen nog worden verkocht aan partijen die de producten werkelijk begrijpen.

De voorstellen leggen de banken grote beperkingen op in de handel in complexe beleggingen. Zo zouden institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, niet langer automatisch toestemming moeten krijgen om risicovolle beleggingen te kopen.

De markten voor gestructureerde producten, zoals obligaties waarvan de rente wekelijks of maandelijks via een veiling wordt vastgesteld, zouden alleen toegankelijk mogen zijn voor de meest vermogende investeerders.

Besmettingsgevaar
De banken, verenigd in de Counterparty Risk Management Policy Group, leggen de plannen voor aan de Amerikaanse en de internationale toezichthouders, in de hoop dat ze op korte termijn leiden tot nieuwe regels voor de internationale kredietmarkten. Met die regels moet het besmettingsgevaar van problemen op de financiële markten worden beperkt en het vertrouwen in de markten weer worden hersteld.

Volgens Corrigan is er "brede overeenstemming" onder de banken dat haast geboden is. "Hoe sneller we dit voor elkaar krijgen, hoe meer vertrouwen we kunnen hebben in de weerbaarheid van het systeem."