ARNHEM - Energiebedrijf Essent heeft in het afgelopen halfjaar een nettowinst geboekt van 462 miljoen euro. Dat is ruim 4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat stond onder druk van hogere rentelasten.

Ook had Essent in de eerste helft van 2007 een belastingmeevaller die dit jaar niet terugkeerde. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die de energieleverancier donderdag heeft gepubliceerd. Concurrent Nuon presenteerde eerder deze week een winststijging van 41 procent.

De omzet van Essent is in het voorbije halfjaar met 22 procent gestegen tot 4,37 miljard euro. Deze groei werd gedreven door hogere energieprijzen. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 648 miljoen euro, een toename van 6 procent.