AMSTERDAM - Werkgevers discrimineren werknemers veel vaker op basis van leeftijd dan op geslacht en etniciteit. Deze leeftijdsdiscriminatie begint vooral vanaf 36 jaar, zo zegt tweederde van de werknemers.

Intelligence Group vroeg ruim zevenhonderd werknemers naar hun ervaring met discriminatie op de werkvloer.

Bijna een kwart (22 procent) van de ondervraagden heeft aangegeven dat in hun organisatie wel eens kandidaten worden afgewezen vanwege de leeftijd. Daarentegen denkt slechts zes procent dat kandidaten worden afgewezen vanwege geslacht of etniciteit.

Vanaf 36 jaar
De discriminatie op leeftijd gebeurt vooral vanaf 36 jaar, zo ervaart 66 procent van de respondenten. Een derde van de ondervraagden ziet leeftijdsdiscriminatie ook gebeuren bij personen jonger dan 36 jaar.

Verder blijkt dat de leeftijdsdiscriminatie vooral voorkomt bij het (niet) aannemen van kandidaten (twintig procent) of bij het (niet) uitnodigen van de sollicitanten (zestien procent). Vijftien procent van de ondervraagde werknemers geeft aan dat leeftijddiscriminatie plaatsvindt bij het belonen van werknemers, gevolgd door discriminatie bij promotie (doorgroeien) met elf procent.

Verloren arbeidspotentieel
Volgens Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group, schrijven werkgevers die discrimineren op leeftijd in bepaalde beroepsgroepen soms wel vijftig tot zeventig procent van hun arbeidspotentieel af. ‘Dit is een ‘luxe' die niemand zich kan veroorloven in deze tijd. Voor organisaties is het dan ook van belang om een leeftijdsbewust personeelsbeleid te ontwikkelen', aldus Waasdorp.