AMSTERDAM - Werkgevers die kampen met een personeelstekort doen er verstandig aan om zich te richten op de grote groep arbeidsreserve van bijna een half miljoen niet-uitkeringsgerechtigden. Dit blijkt volgens Intelligence Group uit haar Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO).

Werkgevers hebben voldoende middelen om de niet-uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen. ‘Ze moeten alleen hun vooroordelen laten varen en aanpassingen doen in hun arbeidsvoorwaarden', aldus de Intelligence Group.

Het onderzoeksbureau ondervroeg bijna vierhonderd niet-uitkeringsgerechtigden naar hun wensen en motieven. Deze zogeheten groep Nuggers is bereid om minimaal twaalf uur per week te werken en omvat volgens het CBS 453.000 personen.

Vooroordeel
In tegenstelling tot wat veel werkgevers denken, is één op de vijf Nuggers hoogopgeleid en heeft bijna de helft een MBO-opleiding voltooid. Een ander vooroordeel is dat het hier gaat om mensen die niet willen werken.

Uit het onderzoek blijkt juist dat een kwart van de ondervraagden op dit moment actief op zoek is naar een baan, terwijl ruim de helft de arbeidsmarkt in de gaten houdt.

Oplossen
Volgens Intelligence Group kunnen werkgevers een deel van hun personeelstekort oplossen door in te spelen op de overwegingen en motieven van deze doelgroep. Dat kan door het aanbieden van flexibele werktijden parttime banen.

Als derde maatregel kunnen werkgevers overwegen om kinderopvang aan te gaan bieden of hier in ieder geval een financiële vergoeding voor bieden.