DEN HAAG - De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 116 jonge, recent gepromoveerde onderzoekers een zogeheten Veni-subsidie toegekend. Daarmee kunnen wetenschappers gedurende drie jaar ideeën ontwikkelen en onderzoeken.

Het is voor het eerst dat er meer dan honderd onderzoekers tegelijk subsidie krijgen. NWO besloot tot dit recordaantal subsidies wegens de overweldigende hoeveelheid aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal 208.000 euro per onderzoeker. In totaal gaat het om ongeveer 24 miljoen euro. Voor het eerst betaalt NWO het hele bedrag; universiteiten en instituten hoeven niet bij te springen.

Eenentachtig andere jonge, maar al uitblinkende wetenschappers ontvangen een Vidisubsidie. Elke onderzoeker krijgt maximaal 600.000 euro, waamee hij of zij een eigen onderzoekslijn kan ontwikkelen en één of meer onderzoekers kanaanstellen. Het gaat hierbij om 49 miljoen euro.

De termen Veni, Vidi en Vici - de derde subsidie voor ervaren wetenschappers - hebben betrekking op de uitspraak van Julius Ceasar. Dat betekent 'Ik kwam, ik zag, ik overwon.' De overkoepelende naam is Vernieuwingsimpuls. Het subsidieprogramma startte in 2000. Volgend jaar komt er een nieuw stelsel, waarbij meer geld te verdelen is.