Om mensen te kunnen benaderen voor direct marketingdoeleinden heeft u persoonsgegevens nodig. Ook daar bestaan regels voor. Wat er allemaal mag en niet mag, is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In de Wbp staat welke rechten consumenten hebben en welke plichten organisaties hebben om (nieuwe) klanten te kunnen benaderen met ongevraagde reclame. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op naleving van de wet.

Voorwaarden
U mag persoonsgegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden, zolang u aan een aantal voorwaarden voldoet. In het kort komen die voorwaarden neer op het volgende:

- de persoonsgegevens moeten verzameld zijn voor bepaalde uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Als u geen gerechtvaardigd belang heeft bij het gebruik van persoonsgegevens, dan kunt u de klant om toestemming vragen;
- de verwerking moet een rechtmatige grondslag hebben;
- de verwerking mag niet onverenigbaar zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Belangenafweging
Uw bedrijf moet kunnen aantonen dat een goede belangenafweging is gemaakt bij het gebruik van persoonsgegevens. In hoofdstuk 4 van de CBP-studie Koning Klant: Het gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden vindt u uitgewerkte voorbeelden van zo'n belangenafweging.