Naast het feit dat bedrijven zich aan de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens moeten houden, hebben klanten zelf nog een aantal rechten. Een overzicht van de belangrijkste rechten waarmee uw bedrijf te maken kan krijgen.

Klanten hebben het recht om te weten welke persoonsgegevens u van hen heeft, waarvoor u deze gebruikt en waar u deze verkregen heeft. Dit is het inzagerecht. Een klant heeft ook het recht om om correctie van zijn gegevens te vragen.

Met het recht van verzet zult u echter waarschijnlijk nog het meeste te maken krijgen.

Recht van verzet
Met het recht van verzet kan uw klant voorkomen dat u zijn persoonsgegevens verkoopt of verhuurt. Ook kan hij dit recht gebruiken voor het tegengaan van telemarketing en direct mail, en dus ook uw e-mailmarketing. Als uw klant hiertegen verzet aantekent, hoeft hij u niet aan te geven waarom hij dat doet. U moet zijn verzet altijd respecteren.

Let op!
U moet de ontvangers van uw e-mail in iedere verzending wijzen op het recht van verzet. Dat kan bijvoorbeeld door een e-mailadres te vermelden waar een betrokkene verzet kan aantekenen.

Infofilter
In dit verband is Infofilter nog het vermelden waard. Infofilter is een initiatief van de branchevereniging van direct marketeers (Stichting Zelfregulering DM) en het centrale meldpunt waar consumenten zich kunnen verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor directmarketingdoeleinden.

In hoofdlijnen zijn er twee situaties te onderscheiden waarin het gebruik van Infofilter nodig is, namelijk bij het gebruik van bestanden voor het werven van nieuwe klanten èn bij het inzetten van klantenbestanden voor cros-selling- en up-sellingactiviteiten (meer verkopen aan bestaande klanten).

Als u bent aangesloten bij brancheorganisaties Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO), MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en Werkgeversorganisatie Callcenters (WGCC), dan bent u verplicht in bovengenoemde situaties Infofilter te gebruiken.

Meer informatie
De informatie in bovenstaand artikel is grotendeels afkomstig van de website van het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Meer over het inzagerecht vindt u in het informatieblad Het geven van inzage in persoonsgegevens. Meer informatie over het correctierecht staat in het informatieblad Het bieden van correctie.

Consumenten die meer willen weten over hun rechten, kunnen terecht op www.mijnprivacy.nl