WASHINGTON - De economische vooruitzichten voor de eurozone zijn volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) slechter geworden. De gestegen prijzen van voedsel en energie, de afname van de wereldhandel, de dure euro en de krapte op de financiële markten zullen de economie dit jaar afremmen.

Het IMF trekt deze conclusies in een maandag verschenen rapport over de economie van de eurozone, die wordt gevormd door de vijftien EU-landen die de euro als betaalmiddel hebben. Volgens het fonds zal de economische groei in de eurozone, na een sterke vertraging dit jaar, in de loop van volgend jaar weer herstellen.

De inflatie zal volgens het instituut door een stabilisering van de voedsel- enenergieprijzen in de loop van volgend jaar weer onder de 2 procent komen. Vertegenwoordigers van de Europese Centrale Bank (ECB) bestempelen deze voorspelling als "enigszins optimistisch". In juli bedroeg de geldontwaarding in de eurozone 4,1 procent, het hoogste niveau sinds het begin van de metingen in 1997. Het ECB streeft naar een inflatie van maximaal 2 procent.