AMSTERDAM - De totale kosten van de Nederlandse missie in Afghanistan moeten op een rijtje worden gezet.

SP-Kamerlid Harry van Bommel gaat met dat verzoek aankloppen bij de Algemene Rekenkamer, omdat zijn partij vraagtekens plaatst bij de juistheid, betrouwbaarheid en de volledigheid van zowel de geraamde als de gemaakte uitgaven.

Van Bommel trekt een vergelijking met de uit de hand gelopen kosten voor megaprojecten als de Betuwelijn en de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. "Zodra de politiek het groene licht heeft gegeven gaan de kosten stijgen", laat hij zondag weten. "Daar moet een einde aan komen. Het gaat hier nog altijd om gemeenschapsgeld."

Tegenvallers
Uit recente berichten leidt Van Bommel af dat de missie mogelijk vier keer duurder uitvalt dan in augustus 2006 is voorgespiegeld. Volgens Defensie kost de Nederlandse operatie in Afghanistan een slordige twee miljoen euro per dag, waarmee de kosten over vier jaar uitkomen op zo'n 1,3 miljard euro.

Van Bommel meent dat de kosten niet alleen de pan uitrijzen door tegenvallers als het verlies van materieel en de hoge olieprijs, maar ook doordat de regering aanvankelijk van een opbouwmissie zou zijn uitgegaan. Defensie had er volgens de SP'er rekening mee moeten houden dat de uitzending zou verworden tot een vechtmissie.

Bij aanvang van de missie in augustus 2006 werden de kosten voor twee jaar geraamd op 380 miljoen euro. Later werd dat bedrag verhoogd naar 580 miljoen, maar dat werd ook overschreden. Voor de verlenging tot en met augustus 2010 is 540 miljoen uitgetrokken, zegt Van Bommel. Volgens het Kamerlid zijn die bedragen exclusief kosten voor nazorg en tegenvallers. Reden voor hem de rekenkamer maandag te vragen inzicht in de ramingen en werkelijke kosten te verschaffen.