AMSTERDAM - Nederland investeert in totaal ongeveer 14 miljoen euro in Sint Maarten. Doel is om de financieel-economische situatie op het Antilliaanse eiland te verbeteren. Daarnaast moet het geld een steuntje in de rug bieden bij het autonoom worden van het eiland.

Zo'n 11 miljoen euro is volgens Elsevier bestemd voor verbetering van de financieel-economische situatie op Sint-Maarten, waar de drugshandel welig tiert. De overige drie miljoen euro zal besteed worden aan het verbeteren van het ambtelijk apparaat.

Akkoord
Donderdag ondertekenden Rob Vermaas, vertegenwoordiger van Nederland in de Nederlandse Antillen, en Sarah Wescot-Williams, gedeputeerde van Sint Maarten, het akkoord.

Het eiland wil binnen een paar jaar een autonoom land binnen het Koninkrijk worden.