AMSTERDAM – Per vrijdag 1 augustus 2008 komt de nieuwe Algemene douanewet (Adw) in de plaats voor een aantal andere wetten, zoals de Douanewet en de In- en Uitvoerwet. Inhoudelijk zijn er geen grote wijzigingen.

In de nieuwe wet zijn de controlebevoegdheden van de Douane bij elkaar gezet en de regels aan deze tijd aangepast. Zo zijn bijvoorbeeld nieuwe bepalingen opgenomen voor het onderzoeken van kleding van personen met scanapparatuur.

Ook heeft de Algemene douanewet een groter geografisch toepassingsgebied dan de oude Douanewet.

Boete
Verder is het standaard boetebedrag verhoogd naar 300 euro en zijn enkele nieuwe beboetbare feiten toegevoegd, waaronder het niet volgen van de voorgeschreven route en het niet voldoen aan de verplichtingen van een vergunning.

Het in rekening brengen van kosten voor ambtelijke werkzaamheden, zoals het vernietigen van goederen, is grotendeels vervallen.