DEN HAAG - De land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland heeft gemengde gevoelens over de mislukking dinsdag van gesprekken over een vrijere wereldhandel. Een akkoord had voor een groot aantal landbouwsectoren in Nederland goed uitgepakt, stelde de organisatie woensdag in een verklaring.

De leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) probeerden in de Zwitserse stad Genéve negen dagen lang tot overeenstemming te komen over een nieuw vrijhandelsakkoord. Dinsdagavond liepen de onderhandelingen stuk, onder meer op de mate waarin arme landen hun boeren mogen beschermen tegen goedkope importproducten.

Voorzitter Albert Maat van LTO Nederland sprak van "een gemiste kans voor de wereld om bestaande handelsbelemmeringen niet verder af te bouwen". Volgens Maat kan een vrijere handel in tijden van voedselschaarste de agrarische productie aanjagen. Maar hij zei ook op dat met name de pluimvee- en rundvleessector in Nederland negatieve gevolgen zouden ondervinden van een nieuw WTO-akkoord.