Door oudere werknemers een flexloon te geven, kan hun positie op de arbeidsmarkt aanzienlijk worden versterkt.

Door Steef Klop  | PricewaterhouseCoopers

Door een deel van hun beloning afhankelijk te maken van winst en geleverde prestaties, wordt er een directe relatie gelegd met de output en de conjuncturele omstandigheden van de oudere werknemer.

Ik hoef u waarschijnlijk niet meer te overtuigen van de noodzaak om oudere medewerkers zo lang mogelijk aan het werk te houden. De argumenten spreken immers voor zich. Op onze krappe arbeidsmarkt hebben we hun inbreng hard nodig, nog afgezien van het feit dat ze door hun jarenlange ervaring vaak een onmisbare bron van waardevolle kennis en expertise zijn. Bovendien worden ze door de rest van de organisatie dikwijls beschouwd als een bindende factor.

Kennis
Toch komt er in de dagelijkse praktijk weinig van het noodzakelijke ouderenbeleid terecht. Nog altijd investeren ondernemingen nauwelijks in het up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van hun vijftig- en zestigplussers. Als de recessie straks onverhoopt doorzet, ben ik er zeker van dat de ouderen als eersten afvloeien. Ondanks alle goede voornemens wordt de bekende mantra dan weer van stal gehaald: het spijt ons, maar ouderen zijn door hun dalende productiviteit te duur.

Toename
Veel ouderen zien de bui al hangen, zo blijkt. De sterke toename van het aantal zzp'ers van boven de 55 in het afgelopen jaar, wijst erop dat de meest ondernemende en voor de arbeidsmarkt aantrekkelijke ouderen nu al kiezen voor de vlucht naar voren.

Het is dus in het eigen belang van werkgevers om ouderen actief aan zich te binden. Daarvoor zijn onorthodoxe oplossingen denkbaar. Onlangs las ik over een Tilburgse econome die beweerde dat een flexloon de positie van ouderen op de arbeidsmarkt aanzienlijk versterkt. Ik voel wel wat voor dat idee. Door een deel van de beloning afhankelijk te maken van winst en geleverde prestaties, wordt er een directe relatie gelegd met de output en de conjuncturele omstandigheden van de oudere werknemer.

Aantrekkelijk
Bovendien wordt bijscholing zo nog aantrekkelijker, omdat het extra salaris kan opleveren. Ook kan met een flexibel beloningsmodel beter worden gekozen voor meer tijd voor hobby's, gezin of een aanvullende studie.

Al met al heeft het voorstel aantrekkelijke kanten. Als ouderen minder zwaar drukken op het loongebouw, komt er meer ruimte om te investeren in het op peil blijven van hun productiviteit en de begeleiding. En dat is uiteindelijk in ieders belang.

Steef Klop is partner bij PricewaterhouseCoopers. Hij is accountant en voortrekker van de praktijk voor private companies