DEN HAAG - De Arbeidsinspectie controleert tot eind dit jaar op circa achthonderd daken het werk. Aanleiding zijn de grote risico's die dakdekkers lopen, zoals vallen, brandgevaar en te zwaar tillen.

In mei waren er drie dodelijke ongelukken bij bouwwerkzaamheden op daken. Dat heeft de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken dinsdag bekendgemaakt.

Valgevaar
De inspecteurs onderzoeken of er voldoende maatregelen zijn genomen tegen valgevaar en of dakdekkers niet te zware pakketten riet, dakpannen, golfplaten of isolatiemateriaal hoeven te tillen.

Verder wordt bekeken of de werknemers genoeg beveiligd worden tegen kankerverwekkende kwartsstof en gassen die vrijkomen bij teerwerkzaamheden. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de brandveiligheid.