GENEVE - De onderhandelingen tussen de leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over een nieuw handelsakkoord naderden dinsdag een zeer gespannen slotfase. Op de negende dag van onderhandelen is er over verschillende controversiële punten nog altijd geen overeenstemming.

Een van de belangrijkste twistpunten is de mate waarin ontwikkelingslanden hun boeren mogen beschermen tegen onverwacht hoge importen van goedkope landbouwproducten. India, dat ijvert voor een lage grens, staat op dit onderwerp lijnrecht tegenover de Verenigde Staten én andere ontwikkelingslanden. De tegenstrevers vrezen dat een lage grens zal leiden tot oneerlijke concurrentie en eisen een veel hogere grens voordat er tot beschermende maatregelen mag worden overgegaan.

Druk
De onderhandelingen werden maandagavond verder onder druk gezet door negen Europese landen, waaronder Frankrijk en Italië, die vinden dat Europa in de jacht op een akkoord te veel concessies doet. De landen eisen veel meer toezeggingen voor internationale bescherming van streekgebonden productnamen en betere toegang tot de markten van opkomende economieën.

"De onderhandelingen hangen uit het lood. Europa geeft heel veel, te veel, en krijgt daar nog steeds te weinig voor terug", verwoordde de Italiaanse WTO-vertegenwoordiger de kritiek van Italië, Frankrijk, Ierland, Portugal, Griekenland, Polen, Hongarije, Letland en Cyprus.

Flexibiliteit
Voor de hervatting van de onderhandelingen op dinsdag riepen de belangrijkste onderhandelaars op tot flexibiliteit. Europees commissaris Peter Mandelson, die alle EU-landen vertegenwoordigt aan de onderhandelingstafel, waarschuwde voor het "gruwelijke vooruitzicht" dat een akkoord zal sneuvelen als de onderhandelaars zich niet flexibeler opstellen. "Als mensen een akkoord willen, moeten ze zich realiseren dat er geen beter voorstel gaat komen."

De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken Celso Amorim riep de politieke leiders op moed te tonen. " Als de ronde nu eindigt, dan zie ik eerlijk gezegd niet in hoe we over twee of drie maanden weer verder zouden kunnen gaan, dat is een illusie."

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken, die de Nederlandse delegatie in Genève leidt, gaf dinsdag aan op korte termijn duidelijkheid te verwachten. "Als het WTO-overleg strandt, dan gebeurt dat waarschijnlijk vandaag. Slaagt het, dan zal dat waarschijnlijk morgen duidelijk worden," aldus Heemskerk.

De staatsecretaris wil zich blijven inzetten voor het slagen van het overleg. "De voorstellen die nu op tafel liggen, zijn goed voor de Nederlandse consument en voor de allerarmste landen, omdat importtarieven en dus prijzen kunnen dalen."