AMSTERDAM - Het kabinet hoeft niet met wetgeving af te dwingen dat mensen langer blijven werken. Werknemers doen dat al steeds vaker uit zichzelf, stelt algemeen directeur Niek Jan van Kesteren van VNO-NCW.

"Als oudere werknemers inzien dat hun pensioen lager uitvalt dan ze hadden verwacht, besluiten ze zelf om langer door te werken", zei hij in het Radio 1 Journaal.

De VNO-NCW-directeur is het eens met de analyse van minister Donner, die onlangs betoogde dat steeds hogere pensioenleeftijden nodig zijn om de economie draaiende te houden.

Prikkels
Maar dat gaat vanzelf, zegt Van Kesteren. "Mensen worden altijd gedreven door financiële prikkels. Als ze zien dat hun pensioen uitkomt op 50 of 60 procent van hun laatst verdiende loon, zullen ze er sneller voor kiezen om nog even door te gaan. Een jaar langer werken levert 8 procent meer pensioen op."

Ook vice-voorzitter Rienk van Splunder van het CNV constateert dat steeds meer werknemers inzien dat het loont om een paar jaar langer door te werken. "Die trend zal alleen maar sterker worden. Financieel gezien maakt het namelijk nogal wat uit. Afhankelijk van het inkomen kan het gaan om honderden euro's per maand."

Van Kesteren benadrukt dat het niet alleen aan de werknemer is om te besluiten langer door te werken, maar dat de afspraken in goed onderling overleg tussen werkgever en werknemer gemaakt moeten worden. "Dat maakt de discussies in Den Haag een beetje relatief. De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt zullen uiteindelijk zwaarder wegen dan allerlei beleidsvoornemens."