AMSTERDAM – Technologiebedrijven ervaren vooral problemen op het gebied van personeelswerving en financiering. Dat is anders dan bij andere mkb-bedrijven: die ervaren met afstand de administratieve lasten als grootste knelpunt in de bedrijfsvoering. Dat zegt EIM op basis van onderzoek.

Het verschil in knelpunten bij de bedrijven verklaren de onderzoekers grotendeels door een ander gemiddeld opleidingsniveau.

Bij de technologiebedrijven - bedrijven die zelf R&D verrichten om met behulp van nieuwe technologieën producten te ontwikkelen en te vercommercialiseren - werken namelijk relatief veel hoogopgeleide werknemers. Die zijn beter voorbereid op de wet- en regelgeving en kunnen bovendien flexibeler inspelen op onverwachte veranderingen.

Personeel
Aan de andere kant ervaren R&D-bedrijven (85 procent) meer knelpunten dan andere mkb-ers (72 procent). Met name de schaarste aan goed personeel is een probleem (vijftig procent). Ter vergelijking: dat geldt maar voor twintig procent van de mkb-bedrijven.

Het tweede belangrijkste probleem is de financiering. Technologiebedrijven hebben beduidend vaker moeite met het verkrijgen van een financiering. Dat komt doordat bij veel innovaties niet direct duidelijk is of deze op termijn winstgevend zullen zijn.

Onderzoek
EIM onderzocht  (pdf) met welke knelpunten bedrijven in het mkb naar eigen zeggen het meest te maken hebben. Daarbij is in het bijzonder gekeken naar de problemen van technologiebedrijven.