AMSTERDAM - Het consumentenvertrouwen is in juli verder gekelderd. De indicator daalde van -19 naar -31 en maakte daarmee de op één na grootste daling ooit door, zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek weten.

Nog nooit eerder heeft het consumentenvertrouwen over een periode van een jaar zo'n grote deuk opgelopen. Het pessimisme heeft de overhand genomen. Alleen in september 2007 nam het vertrouwen sterker af, aldus het CBS.

Van de twee componenten waaruit het consumentenvertrouwen bestaat, kreeg het vertrouwen in de economie de zwaarste klap te verwerken. De indicator maakte een duikeling van -38 in juni naar -56 in juli. Consumenten zijn vooral in mineur over de toekomstige economische situatie, maar ook het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verslechterde flink.

Pessimisten    
In juni telde het statistiekbureau nog 39 procent meer pessimisten dan optimisten, terwijl dit in juli is opgelopen naar 59 procent.

Waren er in juni nog 39 procent meer pessimisten dan optimisten, in juli domineerden de doemdenkers met maar liefst 59 procent. Consumenten hebben nooit eerder te kampen gehad met zo'n negatief toekomstbeeld.

Koopbereidheid
De tweede component van het consumentenvertrouwen, de koopbereidheid, liet eveneens een verslechtering zien. De daling was wel minder sterk dan bij het economisch klimaat. De afname met 8 punten is nog maar één keer eerder voorgekomen. Consumenten achten de tijd voor het doen van grote aankopen minder gunstig.

Ook over de eigen financiën in het afgelopen jaar zijn consumenten een stuk somberder geworden. De stemming over de financiële situatie van het eigen huishouden in de komende 12 maanden boekte een minder sterke teruggang.