GORINCHEM - Twee opleidingsfondsen in de metaal en de uitzendbranche willen voor het einde van het jaar honderd leer-werkbanen creëren voor flexwerkers. Doorgaans zijn de opleidingsfondsen van bedrijfstakken hiervoor niet beschikbaar.

Een van de initiatiefnemers van dit samenwerkingsproject is Stoof, de stichting opleiding en ontwikkeling flexbranche. Stoof werd in 2003 opgericht door vakbonden en uitzendkoepel ABU en heeft tot doel het opleidingsbeleid binnen uitzendorganisaties te stimuleren.

De metaalsector kampt met een toenemend tekort aan goed opgeleide werknemers. Zowel uitzendkrachten, metaalbedrijven als uitzendorganisaties hebben baat bij het project, dat voorlopig een jaar duurt.

Flexwerkers
Flexwerkers die toch al als hulpkracht in de metaal werken of in die richting aan het werk willen, kunnen nu een leer-werktraject volgen, aldus Adriana Stel van Stoof. Zij werken vier dagen en gaan een dag per week naar school.