DEN HAAG - Nederland mag waarschijnlijk toch eigen eisen stellen aan roetfilters voor dieselauto's om het milieu te beschermen. Een zaak hierover voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg lijkt Nederland in hoger beroep te gaan winnen. Dat heeft het ministerie van VROM maandag gemeld.

Nederland wilde in 2005 strengere eisen invoeren aan de uitstoot van fijnstof door nieuwe dieselauto's dan in andere EU-landen. De Europese commissie was het daar echter niet mee eens, omdat de eisen voor alle auto's binnen de Europese markt gelijk moeten zijn.

Advocaat-generaal Kokott vindt echter dat het hof ten onrechte niet heeft meegewogen dat Nederland te maken heeft met een bepaalde bevolkingsdichtheid en grensoverschrijdende vervuiling. Hij adviseert dat het hof de zaak opnieuw te doen. Een advies wordt meestal overgenomen.

Milieumaatregelen
Als de rechters de redenering van de advocaat-generaal volgen, dan betekent dit dat Nederland in beginsel regiospecifieke milieumaatregelen mag nemen. De kwestie van de roetfilter zelf is voor VROM nu van minder belang, aldus een woordvoerder.

Een nieuwe procedure voor het hof neemt weer tijd in beslag en in 2009 volgt de EU alsnog de strengere eisen voor een uitstoot van 5 milligram fijnstof per kilometer, die Nederland wilde. Nu geldt nog een uitstoot van 25 milligram.

Roetfilter
Bovendien heeft Nederland er al op een andere manier voor gezorgd dat nieuwe dieselwagens voorzien worden van een roetfilter. Een nieuwe dieselauto met de vereiste filter kent een lagere aanschafbelasting (bpm). Dat heeft er al voor gezorgd dat 95 procent van de nieuwe diesels deze roetfilter heeft, aldus de woordvoerder van VROM.