AMSTERDAM - Gemeenten stellen eisen aan het aantal parkeerplaatsen bij gebouwen. Steeds vaker bieden gemeenten de mogelijkheid deze verplichting af te kopen. De gemeente moet dan zelf de parkeerruimte aanleggen. Maar dikwijls gebeurt dat niet.

Met het afkopen van parkeernormen incasseren gemeenten een bedrag voor het aanleggen van parkeerruimten. Maar vervolgens verzuimen ze deze parkeerruimten te creëren. Als later alsnog wordt besloten de parkeerplaatsen aan te leggen, is daar vaak geen geld meer voor. De inkomsten zijn al uitgegeven aan andere zaken op de begroting. Dit stelt het Platform Detailhandel Nederland.

Het platform noemt deze praktijk ‘onacceptabel'. Robert Ploeg, woordvoerder bereikbaarheid bij het Platform Detailhandel Nederland: 'Wij voelen het tekort aan parkeerplaatsen in onze dagelijkse praktijk. Daarbij is het probleem niet dat de plekken worden afgekocht, maar dat de gemeenten deze plekken vervolgens niet, of niet op tijd bouwen.' Volgens Ploeg stijgen de prijzen van parkeerplaatsen door de schaarste die op deze manier wordt gecreëerd.

Parkeernorm
De woordvoerder meent dat vooral gekeken moet worden naar de bovengrens van de parkeernormen. ‘Die moet ruimer, zodat als je wilt, je meer parkeerplaatsen mag bouwen'.

Het Platform Detailhandel Nederland roept de politiek op de daad bij het woord te voegen en het parkeren in Nederland voor de komende jaren de benodigde richtlijnen mee te geven.