AMSTERDAM - Van alle Nederlandse werknemers is 48 procent bang om zijn portemonnee of mobiel onbeheerd op zijn bureau te laten liggen. 10 procent voelt zich onveilig in de directe omgeving van het werk en 5 procent van de werknemers (350.000 mensen) durft niet over te werken vanwege de onveiligheid.

Dat blijkt uit de resultaten van het eerste nationaal onderzoek ‘Beleving veiligheid op de werkplek' dat onlangs in opdracht van beveiligingsorganisatie CSU Security Services werd uitgevoerd.

Werknemers geven aan dat veiligheid op het werk bijdraagt aan beter, sneller en efficiënter werken. Zo stelt 72 procent meer werk aan te kunnen in een veilige omgeving en 83 procent zegt dat een veilige werkomgeving essentieel is om het werk goed te doen. Toch reist 10 procent van de zeven miljoen tellende Nederlandse beroepsbevolking om van en naar het werk teneinde onveilige plekken/situaties te vermijden.

Jas
Van de werknemers durft 22 procent de jas niet onbeheerd te laten hangen op het werk, terwijl het voor 40 procent onmogelijk is om de laptop onbeheerd te laten. Niet onterecht blijkt uit het onderzoek, omdat één op de vier vorig jaar op het werk met een veiligheidsincident werd geconfronteerd; 15 procent zo'n ervaring had op de eigen afdeling; 26 procent van de mensen op het werk slachtoffer werd van diefstal; 14 procent bedreigd werd door collega´s en 11 procent te maken kreeg met lichamelijk geweld.

Na een incident durft 12 procent de ander niet aan te spreken op zijn of haar gedrag. Voor het gevoel van werknemers lijken vooral bouwkundige en elektronische oplossingen nodig. Zo denkt één op de drie dat camera´s in en om gebouw en een betere verlichting een oplossing zouden zijn. Relevant daarbij is dat 42 procent privacy op de werkplek ondergeschikt  vindt aan veiligheid.

Maatregelen
Voor echte effectievere en goedkopere veiligheidsmaatregelen zijn vooral organisatorische maatregelen van belang. Dat wordt door de respondenten minder erkend: 25 procent ziet een oplossing door controle bij ingang; 22 procent in beveiligingspersoneel; 20 procent denkt dat cursussen, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten de veiligheid bevorderen.

Op het gebied van informatie-uitwisseling met werknemers is nog wel wat te winnen in de Nederlandse bedrijven. Van de respondenten weet 34 procent niet waar de nooduitgangen zijn; is 36 procent onbekend met het ontruimingsplan en is 46 procent onbekend met procedures hoe te handelen bij calamiteiten.