AMSTERDAM - De kantonrechtersformule kent een ontslagen medewerker voor ieder gewerkt jaar een maandsalaris toe. Hoe zit dat bij medewerkers die hun pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt. Geldt dan de volledige termijn van hun dienstverband of alleen de jaren nadat ze 65 werden?

Een 67-jarige werkneemster werkt al 14 jaar in een crematorium. Als gevolg van een reorganisatie komt haar functie te vervallen. De werkgever biedt haar wel twee andere functies aan - in het eigen bedrijf en bij een zusteronderneming - maar beide weigert ze. De werkgever verzoekt de rechter daarop tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De rechter meent dat de werkneemster de passende arbeid niet had mogen weigeren, maar ontbindt toch de arbeidsovereenkomst omdat de verhouding inmiddels ernstig is verstoord. Hij hanteert de kantonrechtersformule en gaat er daarbij van uit dat vanaf het bereiken van de leeftijd van 65 jaar een nieuwe arbeidsovereenkomst van kracht is geworden.

Zou de medewerkster immers met 65 jaar gestopt zijn met werken, dan zou ze ook geen recht hebben gehad op een beëindigingsvergoeding. Ze krijgt dus een vergoeding waarbij rekening is gehouden met twee dienstjaren.