WAGENINGEN - De Europese bossen lenen zich uitstekend voor het winnen van energie voor tweede generatie biobrandstoffen. Dat concludeert onderzoeksinstituut Alterra van de Wageningen Universiteit na onderzoek dat maandag is gepubliceerd.

De hoeveelheid biomassa in de bossen is de afgelopen decennia verdubbeld. Van de jaarlijkse bijgroei wordt maar de helft geoogst. "Hierdoor heeft zich veel biomassa opgebouwd."

Volgens Alterra worden tweede generatie biobrandstoffen een steeds aantrekkelijker alternatief voor fossiele brandstoffen en eerste generatie biobrandstoffen. Want de fossiele brandstoffen worden steeds duurder en de eerste generatie biobrandstoffen zijn veelbesproken omdat de voedselprijzen daardoor zouden stijgen.

Energiebehoefte
De huidige Europese bossen zouden in zo'n 4 procent van de totale energiebehoefte van Europa kunnen voorzien. Bij dat percentage is al rekening gehouden met de bestaande vraag naar hout en papier en met het in stand houden van de "natuurwaarden" van het bos.

Vooral in de bossen in centraal Europa valt nog zat hout te halen. De tweede generatie biobrandstof kan worden gewonnen uit takafval dat nu nog veel blijft liggen en uit extra oogst. Optimaal zou zijn om dat hout eerst een doel te geven als product, bijvoorbeeld een tafel. Wanneer die wordt afgedankt, kan die alsnog dienen voor het winnen van energie.

Papierindustrie
De Europese papierindustrie zou volgens Alterra een goede rol kunnen spelen in het beter benutten van de bossen, omdat zij een netwerk hebben binnen de miljoenen private boseigenaren in Europa.