DEN HAAG - Negentien Nederlandse particulieren en twee Nederlandse bedrijven komen voor op de cd-rom waarop gegevens staan van geheime rekeningen in Liechtenstein.

De fiscale opsporingsdienst FIOD-ECD heeft deze informatie ontvangen van de Duitse fiscus, die het schijfje in bezit had gekregen. De Belastingdienst analyseert nu de aangiften van de betrokkenen en zal zonodig naheffingen opleggen met boetes of een strafrechtelijke aanpak instellen.

Dat heeft staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Hij vermoedde al dat op het schijfje Nederlanders stonden. De fiscus speurt al jaren naar mensen die geld hebben weggezet in het buitenland en dit niet opgeven aan de belastingdienst. Steeds meer mensen komen zelf tot inkeer en geven dat zwarte vermogen op voordat de fiscus erachter komt. Een boete blijft hen dan bespaard.

Achterhaald
Tot nu toe heeft de fiscus 900 miljoen euro aan zwart vermogen achterhaald, aldus De Jager. Over dat bedrag is inmiddels 430 miljoen euro aan naheffingen opgelegd. Het gaat om Nederlanders met een geheime rekening of ander heimelijk vermogen en onroerend goed in het buitenland. De fiscus probeert in twee langlopende projecten zwartspaarders te achterhalen.

De Jager had al eerder geraamd dat Nederlanders 7 miljard euro hebben weggezet in landen als België, Luxemburg, Liechtenstein, Andorra en Oostenrijk. Volgens een Europese richtlijn ontvangt Nederland daar van die landen enige belasting over, maar dat gebeurt volgens een woordvoerder van Financiën op anonieme basis. Zo is niet te achterhalen of de betrokkenen zelf al dan niet in Nederland aangifte doen. De 7 miljard kan daarom (deels) zwart zijn.

Vast
Van de 430 miljoen euro aan opgelegde naheffingen staat 248 miljoen vast, omdat er geen beroep meer mogelijk is. Het restant wordt nog betwist. Er lopen nog ongeveer 1400 bezwaar- en beroepsprocedures, aldus de staatssecretaris.

Zeker 4660 Nederlandse zwartspaarders zijn tijdig tot inkeer gekomen. Zij gaven hun spaargeld alsnog aan en betaalden daarover naheffingen. Dat leverde nog eens 139 miljoen euro belastinggeld op. De regeling geldt niet voor mensen die al door de fiscus zelf zijn opgespoord. De inkeerregeling wordt steeds populairder: de eerste helft van dit jaar hebben zich al 241 mensen aangemeld. Dat is 35 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar.