NEW YORK - De Amerikaanse toezichthouder FDIC heeft opnieuw de controle overgenomen bij twee banken die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de kredietcrisis. Het gaat om de First National Bank of Nevada en de First Heritage Bank of Newport Beach.

De First National Bank of Nevada kwam in de problemen door het verstrekken van onroerend goed-leningen. De bank heeft in totaal voor drie miljard dollar aan deposito's. De First Heritage Bank of Newport Beach heeft slechts drie filialen en voor 233 miljoen dollar aan deposito's.

De FIDC heeft de rekeningen van beide banken verkocht aan de Mutual of Omaha Bank. De toezichthouder moet naar schatting 862 miljoen dollar meebetalen om de cliëntendeposito's veilig te stellen.