DEN HAAG - Leidinggevenden van bedrijven die het kartelverbod overtreden, hoeven vooralsnog niet te vrezen voor strafrechtelijke sancties. Een wetsvoorstel dat het kabinet hierover voorbereidt, is pas in de eerste helft van 2009 klaar.

Dat heeft minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) deze week aan de Tweede Kamer laten weten. De vaste Kamercommissie had haar begin juli gevraagd nog voor 1 augustus opheldering te geven over de stand van zaken van de nieuwe wet, die zij vorig jaar had aangekondigd.

De bewindsvrouw had vorig jaar mede op verzoek van de Kamer besloten om de Mededingingswet aan te vullen met een mogelijkheid om de betrokken managers zelf strafrechtelijk aan te pakken. De kartelwaakhond NMa zou deze zaken dan kunnen aanbrengen bij het Openbaar Ministerie. De NMa kan al wel boetes opleggen aan ondernemingen die in de fout zijn gegaan met kartelvorming.

Volgens Van der Hoeven is de verhouding tussen het bestuursrecht en het strafrecht complex, zodat de ministeries van Economische Zaken en Justitie het wetsvoorstel zorgvuldig moeten voorbereiden.