DEN HAAG - De oppositiepartijen VVD en D66 willen dat ouderen meer te zeggen krijgen over hun pensioen. Gepensioneerden moeten daarom een plaats krijgen in het bestuur van bedrijfstakpensioenfondsen zoals ABP (ambtenaren en onderwijs) en PGGM (zorg).

De twee fracties in de Tweede Kamer hebben dinsdag een initiatiefwet ingediend om dit te regelen. Volgens hen vormen ouderen door de vergrijzing een steeds groter wordende groep die vertegenwoordigd moet worden. In pensioenfonden die gekoppeld zijn aan een bedrijf, kunnen ouderen al wel deelnemen in het bestuur. Bij pensioenfondsen waarbij een hele bedrijfstak is aangesloten, is dat onmogelijk.

De Kamerleden Stef Blok (VVD) en Fatma Koser Kaya (D66) zijn verbaasd daarover. "Dit vind ik echt vreemd omdat het hierbij juist gaat om de grootste pensioenfondsen zoals ABP en PGGM, met honderden miljarden aan belegd vermogen", stelde Blok. Vorig jaar probeerde hij de kwestie al te regelen via een amendement, maar daarvoor kreeg hij onvoldoende steun.