LIJNDEN - De omzetgroei van de uitzendbranche loopt verder terug. De eerste zes maanden van dit jaar steeg de omzet licht met 1 procent. Het aantal gewerkte uren daalde met 4 procent.

Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van de brancheorganisatie van uitzenders ABU. Vorig jaar steeg de omzet nog met 8 procent en het aantal uren met 4 procent. In de tweede helft van 2007 begon de omzetgroei in de uitzendbranche al af te vlakken en begon het aantal gewerkte uren te dalen.

De grootste omzetstijging in de eerste zes maanden was te zien in de medische sector (2 procent). Dat terwijl over heel 2007 de groei van deze sector gemiddeld 16 procent bedroeg. De stijging werd toen veroorzaakt door onder meer de reorganisatie van de thuiszorg, waardoor veel mensen bij uitzendbureaus als verpleegkundigen aan het werk gingen. Het aantal uren daalde in het eerste halfjaar met 3 procent.

Techniek
De sector techniek, een moeilijk sector vanwege het gespecialiseerde personeel dat nodig is, bleef gelijk in omzet. Het aantal gewerkte uren nam af met 2 procent.

In de vier weken eindigend op 15 juni is de omzet gedaald met 2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal gewerkte uren daalde met 8 procent.

Medische sector
Geen van de sectoren liet in de afgelopen vier weken een stijging zien. De medische sector zag de omzet het sterkst afnemen (met 5 procent). Het aantal uren nam af met 10 procent. Ook de administratieve sector liet een daling zien, 2 procent in omzet en 9 procent in uren. In de techniek werden 3 procent minder omzet en 7 procent minder uren gedraaid.