DEN HAAG - De lonen in cao's stijgen dit jaar gemiddeld 3 procent, terwijl de salarissen van werknemers vorig jaar nog met 2 procent toenamen. Verder is er ook in de collectieve arbeidsovereenkomsten meer aandacht voor het aan het werk houden van ouder personeel.

Dat staat in de 'Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2008' en het rapport 'Perspectief op langer doorwerken 2008' die minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De rapporten zijn gebaseerd op ruim honderd cao's, waar ongeveer 5 miljoen werknemers onder vallen.

Dit jaar zijn in cao's voor 37 procent van de werknemers afspraken gemaakt over 'leeftijdsbewust personeelsbeleid'. In 2006 gold dat nog voor 24 procent van de werknemers.

Verlofdagen
Wel komen er zogeheten ontzie-maatregelen voor ouder personeel, zoals extra verlofdagen, nog veel voor. Maar het zijn er wel iets minder. Zo viel begin dit jaar 70 procent van de werknemers onder een cao met afspraken over extra vakantiedagen voor ouderen. In 2006 was dat nog 78 procent.

Donner dringt er bij werkgevers en vakbonden al een tijdje op aan om dergelijke ontzie-maatregelen af te bouwen in cao's. Volgens de bewindsman maken deze speciale regelingen ouder personeel duurder ten opzichte van jongeren en worden de kansen op de arbeidsmarkt kleiner naarmate de leeftijd vordert.