AMSTERDAM – Nederlanders vinden het oplichten van een verzekeraar bijna net zo erg als rijden met drank op. Het algemene besef van normen en waarden is in 2007 toegenomen met zeven procent, blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars.

Duidelijke stijger in de top-15 van ‘af te keuren gedragingen' is ‘frauderen met de reisverzekering'. Deze vorm van criminaliteit staat samen met rijden met drank op, vreemdgaan, winkeldiefstal en door rood rijden in de top vijf.

Te veel drinken tijdens een bedrijfsfeest, wildplassen en overdrijven bij een sollicitatiegesprek roepen aanzienlijk minder weerstand op.
 
Fraudeonderzoek
Reisverzekeraars vermoeden dat aan één op de tien declaraties, die zij de komende weken ontvangen, een luchtje zit. De komende weken zetten veel verzekeraars extra capaciteit in, om vakantiefraudeurs sneller op het spoor te komen. Bij (deel)fraude kan een verzekeraar besluiten een hele claim af te wijzen, of zelfs alle polissen van de klant op te zeggen.

Op dit moment bekent ruim tien procent van de Nederlanders weleens te sjoemelen met verzekeringen. Mede gelet op de teruglopende morele acceptatie van verzekeringsfraude en de investeringen die de branche heeft gedaan in fraudebestrijding, verwacht het Verbond van Verzekeraars dat dit percentage lager zal worden.