DEN HAAG - Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) maakt zich grote zorgen over de komende G8-top van grote industrielanden, die van 7 tot en met 9 juli in het Japanse Hokkaido plaatsvindt. Hij stelt dat er afspraken op papier staan en dat die wel nagekomen moeten worden.

"Actie is nodig vanwege het klimaat, de stijgende voedselprijzen, en omdat er geïnvesteerd moet worden in Afrika. Stilstand is onaanvaardbaar", aldus Koenders zaterdag. Daarbij wees hij op de belofte van de G8 uit 2005 om de hulp aan Afrika te verdubbelen, zodat er in 2010 jaarlijks 25 miljard dollar extra beschikbaar is voor het continent.