DEN HAAG - Het kabinet is niet van plan na de al geplande belastingverhogingen de lasten in deze regeerperiode verder te verzwaren. Premier Jan Peter Balkenende en minister van Financiën Wouter Bos zeiden dat vrijdag na de ministerraad.

Ze reageerden op uitspraken van president Jean-Claude Trichet van de Europese Centrale Bank (ECB), die voor tv-zender RTLZ zei dat de Nederlandse belastingen niet verder omhoog moeten. Balkenende en Bos onderstreepten dat Trichet het over nieuwe maatregelen had en niet over de btw-verhoging die voor volgend jaar al in het vat zit.

Op de ruzie over de btw-verhoging die deze week uitbrak tussen coalitiepartners CDA en PvdA wilden Balkenende en Bos niet reageren. De PvdA wil de hogere btw uitstellen om de koopkracht te ontzien en de inflatie af te remmen. Maar het CDA houdt vast aan de maatregel omdat met de opbrengst van 2 miljard euro de WW-premie voor werknemers kan worden geschrapt. Het kabinet beslist in augustus over dit onderwerp.

Exportpositie
Balkenende wees er wel op dat er moeilijker tijden op komst zijn door de economische teruggang. Hij hoopt dat vakbonden en werkgevers zorgen voor een "verantwoorde loonontwikkeling", zodat Nederland internationaal kan blijven concurreren. De fout van eind jaren negentig, toen te hoge loonstijgingen de exportpositie van Nederland aantastten, mag niet nog eens worden gemaakt, waarschude hij.

Balkenende toonde zich tevreden over de samenwerking in de coalitie, die de afgelopen weken knopen wist door te hakken over politiek moeilijke dossiers, zoals de embryoselectie.