AMSTERDAM - Het kabinet trekt de komende vier jaar 438 miljoen euro uit om innovatie van energie te stimuleren. Dit schrijven minister Van der Hoeven (EZ) en minister Cramer (VROM) in de Innovatieagenda Energie, die zij donderdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

 Minimaal 210 miljoen komt beschikbaar voor zeven thema's van EnergieTransitie, een energiedenktank van wetenschappers, bestuurders uit het bedrijfsleven en milieuorganisaties. Deze denktank adviseert het kabinet hoe de ontwikkeling van duurzame en efficiënte energietechnologieën het beste kan worden aangepakt.

Voor elk aandachtsgebied is minimaal dertig miljoen euro beschikbaar. Thema's zijn onder meer groene grondstoffen, groen gas, duurzame elektriciteit, duurzame mobiliteit en de kas als energiebron. De rest van het geld is beschikbaar voor het oplossen van knelpunten, bijvoorbeeld op gebied van warmte, afvang en opslag van CO2 en bioraffinage.