AMSTERDAM – Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft twintig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de financiering van innovatieve projecten in het mkb. Met de nieuwe regeling moet voorkomen worden dat goede ideeën op de plank blijven liggen.

Het Innovatiekrediet is een risicodragend krediet voor de financiering van ontwikkelingsprojecten met veel commerciële potentie maar nog grote technische risico's. De projecten zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten.

Ondernemers lopen met het krediet een stuk minder risico: mislukt het project, dan hoeft het Innovatiekrediet niet te worden terugbetaald.

Kredietomvang
Het Innovatiekrediet ondersteunt 35 procent van de totale ontwikkelingskosten. In de overige 65 procent dient de mkb'er op een andere manier te voorzien. De minimale projectomvang bedraagt 300.000 euro, het minimale krediet bedraagt daarmee 105.000 euro. Het maximale krediet bedraagt vijf miljoen euro.

Zowel starters als gevestigde mkb-ondernemingen kunnen in aanmerking komen voor het Innovatiekrediet. Het krediet is rentedragend en moet worden afgelost na succesvolle afronding van de ontwikkeling.

Aanvraag
Voor 2008 heeft Van der Hoeven een budget van ruim twintig miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de jaren daarna wordt een budget oplopend naar vijftig miljoen euro per jaar voorzien.

Ondernemers kunnen vanaf 7 juli 2008 een aanvraag indienen bij SenterNovem.