DEN HAAG - Spoorbeheerder ProRail moet een boete van 826.000 euro betalen wegens overtredingen van de Spoorwegwet. Dat heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) donderdag bekendgemaakt.

ProRail heeft zich volgens de NMa in 2007 niet gehouden aan regels die moeten waarborgen dat spoorwegondernemingen op een goede en eerlijke manier gebruik kunnen maken van de hoofdspoorweginfrastructuur. "Uit ons onderzoek blijkt dat ProRail de spoorwegondernemingen niet alleen onjuist, maar ook onvolledig geïnformeerd heeft", stelt Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de raad van bestuur van de NMa.

Eerlijk
Kalbfleisch: "Het is van groot belang dat de regels, die de toegang tot het spoor waarborgen, eerlijk en non-discriminatoir worden toegepast. Alleen dan zijn de spoorwegondernemingen in staat een goed product te bieden aan hun klanten, de reizigers en verladers, namelijk een trein die op tijd rijdt."

ProRail erkent in een reactie dat niet alle onderhoudswerkzaamheden tijdig zijn ingepland. "Gezien de aard en de ernst van de overtreding vindt ProRail de hoogte van de boete disproportioneel. Temeer daar geen enkele vervoerder zich hierover bij de NMa heeft beklaagd", aldus het bedrijf. "ProRail betreurt dat het bedrag van de boete nu niet aan het spoor, en daarmee de reiziger, ten goede komt."

Dienstregeling
ProRail wijst erop dat 2007 een bijzonder jaar was voor de spoorsector. "Voor het eerst sinds de jaren zeventig werd een volledig nieuwe dienstregeling ontworpen (inclusief tijd voor onderhoud), steeg het aantal treinen enorm en sindsdien gelden strengere veiligheidseisen voor werken aan het spoor."

ProRail wijst er verder op dat er al maatregelen zijn genomen om problemen in de toekomst te voorkomen. "In 2008 is het capaciteitsverdelingsproces anders ingericht en is het onderhoudsrooster deze zomer al volledig in het 'spoorboekje' voor 2009 opgenomen."