AMSTERDAM - Drie op de tien werknemers heeft de afgelopen 5 jaar te maken gehad met een reorganisatie, fusie of overname. Voor 17 procent van de werknemers heeft dit geleid tot gedwongen ontslag, 16 procent heeft zelf besloten elders te gaan werken. Dit blijkt uit de nieuwste Randstad Werkmonitor.

De helft van de werknemers die gedwongen is vertrokken, heeft extra salaris meegekregen. Een kwart heeft hulp gekregen bij het vinden van een nieuwe baan.

Van de werknemers die wel bij hun werkgevers zijn gebleven, is voor veertig procent van hen de situatie veranderd. Zij zijn gaan werken in een andere functie of op een andere afdeling of vestiging. Een kwart van de gebleven werknemers geeft aan dat de werksfeer erop achteruit is gegaan.

Vertrouwen
De grote meerderheid (92 procent) verwacht de komende vijf jaar niet te maken te krijgen met een reorganisatie, fusie of overname. Mocht het toch het geval zijn, dan vertrouwen ze erop dat de werkgever het beste met hun voor heeft.

In de werkelijkheid is het afgelopen half jaar minder dan 1 procent van alle werknemers van baan veranderd vanwege een fusie of overname. Hetzelfde percentage geldt voor werknemers die te maken hebben gekregen met een reorganisatie.

Wisselen
In het afgelopen half jaar zijn 800.000 werknemers (11 procent) van baan veranderd. Jongeren wisselen vaker van baan dan ouderen. Ook laagopgeleiden zijn meer honkvast dan hogeropgeleiden.

De voornaamste reden om van baan te veranderen is de werksfeer of het zoeken van nieuwe uitdaging. De woon-werk afstand is van minder belang.