AMSTERDAM - Bij meer dan de helft van de nieuwe ondernemers heeft een andere ondernemer of bedrijf als voorbeeld gediend. Bijna driekwart van deze rolmodellen waren actief in dezelfde regio. Dit blijkt uit onderzoek van EIM en de Universiteit Utrecht onder 4.000 mensen.

 Voor de studie zijn vier arbeidsmarktregio's - die onderling wezenlijk van elkaar verschillen qua bevolkingsdichtheid en economische bedrijvigheid - onder de loep genomen: Oost-Groningen, Twente, Groot-Amsterdam en Midden-Nederland.

Volgens de onderzoekers geven de resultaten aan dat als er in een regio positief gedacht wordt over de eigen competenties en de kansen om een bedrijf in die streek op te richten, dit samengaat met een hogere mate van nieuw ondernemerschap.

Groot-Amsterdam
De regio Groot-Amsterdam (onder meer Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn, Diemen, Edam-Volendam en de Beemster) laat hierbij de hoogste percentages zien, gevolgd door de regio Midden-Nederland (belangrijkste plaatsen Utrecht, Tiel en Gorinchem). Hieruit blijkt ook de kracht van steden op de mate van ondernemerschap, vooral omdat de netwerken van ondernemers zich grotendeels in dezelfde regio bevinden.

Daarnaast hebben voor veel nieuwe ondernemers andere bedrijven of ondernemers in de regio als voorbeeld gediend bij het opzetten van hun eigen bedrijf. Op deze manier ontstaat een zelfversterkend effect: ondernemerschap in de regio 'slaat over' naar mensen die weliswaar positief tegen ondernemerschap aankijken maar nog niet echt hebben geprobeerd een bedrijf op te zetten.

Oost-Groningen en Twente
In de regio's Oost-Groningen en Twente is geen sprake van stedelijke gebieden, en is de mate van nieuw ondernemerschap iets lager. Maar wat betreft de ambities op het gebied van verwachte  werkgelegenheidscreatie en innovatie, doen deze regio's zeker niet onder voor de andere twee, zo concluderen de onderzoekers.

Meer informatie vindt u in de rapportage ‘Ondernemerschap in de regio' (pdf).