AMSTERDAM – Ruim vier van de tien ambtenaren denkt tijdens de zomervakantie na over zijn of haar carrière. 36 procent gebruikt deze zomer zelfs om de eigen loopbaan verder uit te stippelen. Dit blijkt uit onderzoek van www.InOverheid.nl onder 399 ambtenaren.

 Bij jonge ambtenaren tot 35 jaar ligt het percentage overpeinzers nog hoger: daarvan gebruikt 65 procent de vakantieperiode om over de toekomst na te denken.

Ook vrouwen denken in de vakantie vaker dan mannen na over hun loopbaan: 42 procent van de vrouwen gaat deze zomer de carrière uitstippelen tegenover 32 procent van de mannen.

Nieuwe baan
Voor ruim een kwart van de respondenten blijft het niet bij nadenken: 28 procent gaat na deze zomervakantie actief op zoek naar een andere baan. Uit eerder onderzoek door InOverheid.nl bleek al dat veel ambtenaren een andere baan willen. Deze groep wil trouwens wel bij de overheid blijven. Met het rapportcijfer 7,4 wordt de overheid gewaardeerd als een aantrekkelijke werkgever.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 28 procent van de ambtenaren telefonisch bereikbaar blijft voor vragen van collega's en 16 procent op het vakantieadres regelmatig zijn of haar werkmail controleert.