AMSTERDAM - De banengroei in het eerste kwartaal van 2008 bedraagt 2,2 procent. Dat heeft het CBS donderdag bekendgemaakt. In de eerste drie maanden van het jaar waren er 172.000 werknemers meer aan het werk dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het CBS noemt de toename historisch gezien hoog, maar stelt daarbij dat de toename achterblijft bij de groei van 2,7 procent in 2007.

De banengroei was het hoogst in de bedrijfstakken met de meeste werknemers: zakelijke dienstverlening (4,3 procent) en handel (3,6 procent). Ook in de zorg (2,5 procent) en in de horeca (2,5 procent) was de banengroei hoger dan gemiddeld, zo stelt het CBS. In de industrie, de bouw en bij de overheid was niet of nauwelijks sprake van een banengroei.

Zakelijke dienstverlening
De lichte vertraging in de banengroei deed zich juist voor bij de zakelijke dienstverlening. Daar steeg het aantal uitzendbanen volgens het bureau minder dan in eerdere kwartalen.

De lonen en salarissen per arbeidsjaar waren in de eerste drie maanden van dit jaar 3,1 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2007. Door hogere werkgeverslasten voor de zorgverzekering, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid stegen de loonkosten per arbeidsjaar in deze periode met 3,3 procent iets harder.