De Vereniging van Eigenaars (VvE) heeft een ledenvergadering en een bestuur of administrateur. Dat zijn de zogeheten organen van de vereniging.

De vergadering van de appartementseigenaren is het belangrijkste orgaan van de VvE. Met de vergadering wordt zowel het orgaan van de vereniging bedoeld als de bijeenkomst zelf. De vergadering moet minimaal één keer per jaar plaatsvinden.

De ledenvergadering kan bijvoorbeeld een beslissing nemen over het schilderen van het gebouw, of de vervanging van de gezamenlijke c.v.-ketel.

Taken van de ledenvergadering zijn:
- besluiten nemen over alle zaken, die de eigenaars gemeenschappelijk aangaan;
- de begroting goedkeuren;
- de rekening en verantwoording van de uitgaven van het afgelopen boekjaar goedkeuren.

De besluiten komen tot stand door het uitbrengen van stemmen in de ledenvergadering. Alle eigenaren zijn hieraan gebonden.

Bestuur/administrateur
Het bestuur/administrateur (hierna: bestuur) wordt door de ledenvergadering benoemd. Eigenaren kunnen bij het bestuur terecht voor alles wat het onderhoud van gebouw en installaties betreft. Bijvoorbeeld als er iets kapot is gegaan. Bij grote appartementencomplexen is er soms ook een huismeester, die in dienst van de vereniging schoonmaakwerk verricht of kleine reparaties verzorgt.

Taken van het bestuur zijn onder andere:
- zorgen voor de dagelijkse gang van zaken;
- besluiten van de ledenvergadering uitvoeren;
- begrotingen opstellen;
- financiële stukken beheren;
- vergaderingen uitschrijven;
- verzekeringen afsluiten;
- toezien op de uitvoering van reparaties en onderhoud.

Het bestuur kan een van de eigenaren zijn, maar ook een extern persoon of kantoor (zoals een makelaar of een administratiekantoor). Dat laatste is bij grote verenigingen meestal het geval.

Rechtspersoon
De VvE is een rechtspersoon. Dat betekent dat de VvE besluiten kan nemen en zelfstandig naar buiten toe kan optreden. Bijvoorbeeld door contracten te sluiten met de aannemer of  een schildersbedrijf.