AMSTERDAM - ING verwacht dat het bedrijfsleven de komende twee jaar minder positieve groeicijfers laat zien dan in 2007 en 2006. De economische groei neemt af en dat zal in alle sectoren te merken zijn, zo stellen de economen van ING in een woensdag gepubliceerd rapport.

Alleen de transportsector blijft het goed doen: de sector profiteert van groeiende handel met opkomende regio's als Oost-Europa en Azië en maakt in 2008 en 2009 de hoogste groei door. In sectoren als de horeca, groot- en detailhandel, die volgens ING conjunctuurgevoeliger zijn, neemt de groei in deze jaren juist verder af. De industrie laat dit jaar de laagste groei zien.

Productie
De afgelopen twee jaar kon de maakindustrie profiteren van de gunstige economische omstandigheden. De ING-economen verwachten echter dat de industriële productiegroei in het eerste kwartaal van 2009 een dieptepunt bereikt met een negatieve groei van 1 procent. Daarna zal de vraag naar investerings- en consumentengoederen weer geleidelijk oplopen, zo stellen zij, mede door de aantrekkende wereldhandel.

De omzet van de industrie trekt wel aan. Dat komt door stijgende afzetprijzen, omdat de hogere olieprijs en andere grondstofprijzen doorberekend worden.

Reclame
In de zakelijke dienstverlening neemt de groei af tot 1,5 procent in 2009. De reclamebranche presteert het slechtst en de ict-sector heeft last van lagere uitgaven door consumenten doordat het vertrouwen in de economie onder druk staat.

Juridische dienstverleners als advocaten, notarissen en deurwaarders hadden afgelopen jaar al te maken met een tegenvallende omzet, zo schrijft ING. De kans dat deurwaarders en incassobureaus hun vorderingen kunnen innen, vermindert namelijk door de oplopende schulden.