Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is een vereniging waarin eigenaren van appartementen van een gemeenschappelijk gebouw deelnemen. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Bovendien is de VvE verantwoordelijk voor en heeft het zeggenschap over (de gemeenschappelijke delen van) het gebouw en de bijbehorende grond. Tot die verantwoordelijkheid behoren het onderhoud en het beheer van het gebouw en de grond. De vereniging neemt ook beslissingen over de servicekosten en nutsvoorzieningen.

Een eigenaar van een appartement, flat, etage- of portiekwoning wordt bij aankoop van de woning automatisch lid van de VvE. Men kan het lidmaatschap niet opzeggen. Pas als het appartement(srecht) is verkocht en de overdracht aan de nieuwe eigenaar is geregeld, is men geen lid meer van de VvE.

Let op!
Soms kan een VvE uit ‘slechts' twee leden bestaan. Bijvoorbeeld bij een boven- en een benedenwoning. Bij een flatgebouw is dat weer heel anders; daar kan een vereniging van eigenaren gemakkelijk tientallen leden tellen.