Het bestuur/administrateur (hierna: bestuur) moet elk jaar verantwoording afleggen over het financiële beheer van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Ook stelt het bestuur een begroting op voor het komende jaar.

In de begroting worden de voorschotbijdragen van de eigenaren en de te verwachten uitgaven opgenomen. De voorschotbijdragen worden meestal ‘servicekosten’ genoemd.

De hoogte van de servicekosten per maand (of drie maanden) wordt jaarlijks op de vergadering van eigenaren vastgesteld en is afhankelijk de te verwachten uitgaven aan bijvoorbeeld schilderwerk, verzekeringen en onderhoud.

De servicekosten gelden voor elke appartementseigenaar afzonderlijk. De hoogte per eigenaar wordt meestal vastgesteld aan de hand van het breukdeel dat is opgenomen in de splitsingsakte van iedere eigenaar. Iedere eigenaar is verplicht servicekosten te betalen.