DEN HAAG - Het CDA wil een beter kabinetsvoorstel voor de omzetting van de aanschafbelasting (bpm) van auto's in een flexibele CO2-heffing. Dit bleek woensdag in een debat in de Tweede Kamer.

De grootste regeringspartij tornt niet aan de plannen van het kabinet om vanaf 2011 wegbeprijzing in te voeren. "Het kabinet moet beginnen, maar kan niet zijn gang gaan", betoogde fractiewoordvoerder Ger Koopmans.

ANWB, VNO-NCW en MKB Nederland zetten vraagtekens bij de CO2-heffing, bedoeld om de aanschaf van minder vervuilende auto's te stimuleren. De milieuwinst zou beperkt zijn, maar opgekrikt kunnen worden door de bpm-omvorming over een langere periode uit te smeren. Koopmans wil dat het kabinet dat idee bekijkt om het draagvlak voor de invoering van de kilometerheffing niet te verliezen.

PvdA
PvdA-Kamerlid Lia Roefs liet weten ongerust te zijn over de inkomsten- en milieu-effecten van de heffing, zonder te willen morrelen aan het plan. De oppositiepartijen VVD, SP en PVV lieten daarentegen opnieuw geen spaan heel van de plannen.

Alle fracties waren het wel erover eens dat het kabinet veel te laat stukken voor het debat had toegestuurd. CDA en ChristenUnie willen daarom in september opnieuw overleg om bijgepraat te worden over de voortgang van het project.

Motorrijders
Verkeerswoordvoerder Ernst Cramer van de ChristenUnie sluit overigens motorrijders niet uit van het betalen van een kilometerheffing. Verkeersminister Camiel Eurlings ontkende onlangs bij hoog en laag berichten dat motorrijders toch zullen worden aangeslagen. Maar volgens Cramer zijn die ook veroorzakers van files.