BRUSSEL - Vissers kunnen voortaan veel sneller staatssteun krijgen. De Europese Commissie heeft woensdag besloten dat ze projecten voor de vissers niet meer eerst wil goedkeuren.

De visserijsector in Europa lijdt erg onder de dure diesel. De brandstofkosten en de schaarse vis maken het amper lonend om nog uit te varen.

De Europese Commissie staat daarom toe dat EU-landen zonder voorafgaande toestemming meebetalen aan acties zoals belastinguitzonderingen, tijdelijke stillegging evenals investeringen in havens, viskweek en visverkoop.

Verburg
De ministers van Visserij bespreken na de zomer nog andere projecten, zoals het inbouwen van zuiniger motoren in schepen. Onder anderen minister Gerda Verburg (Visserij) wil dat Brussel hiervoor meer geld uittrekt.

PvdA-Europarlementslid Dorette Corbey heeft kritiek op het besluit van de Europese Commissie van woensdag. "Dit is een stap achteruit", zegt ze. "Dit zet de deur wel erg wagenwijd open voor alle vormen van steun aan de visserijsector. Steun voor verwerking, binnenvisserij, sociaal-economische steun: het draagt allemaal niet bij tot een milieu- en diervriendelijker visserijsector."

Overbevissing
Corbey: "Het antwoord op overbevissing is niet meer steun, maar minder vissen en meer kwaliteit toevoegen. Daarmee heeft de visserijsector een toekomstperspectief, niet met allerlei steunmaatregelen."

Europarlementsleden van CDA, SGP en ChristenUnie zijn juist wel positief over de mogelijkheid tot meer steun. CDA-er Cornelis Visser bepleitte recent ook een nieuwe CO2-vergoeding voor vissers die zuiniger motoren nemen: die stoten immers minder broeikasgas CO2 uit. Voor de hele EU zou dat 100 miljoen euro per jaar gaan kosten.